Torggatan 34, Sandviken, 811 39

Ventilation


OVK-besiktning

För ett bra luftflöde

Vi har arbetat med OVK-besiktningar sedan 1993 då lagen om obligatorisk ventilationskontroll började tillämpas. På MEKKAB har vi ett flertal medarbetare som innehar behörighet för dessa kontroller.

Orsaken till att Sverige som enda land i Europa har stiftat en lag om ventilationskontroll finns att hämta i den iver att hushålla med energin som uppstod i samband med energikrisen 1970-talet. Denna energispariver ledde till att många människor och byggnader blev sjuka, vilket vi nu vill se till att förhindra.

Vi föreslår aldrig en ergisparåtgärd där man sänker luftflödet mer än vad som behövs för att upprätthålla en god luftväxling i förhållandet till antalet personer som vistas i lokalerna.

I samband med våra OVK-besiktningar undersöker vi samtidigt möjligheterna att spara energi.
 

Inomhusmiljöutredning

Mer än 25 års erfarenhet med människan i centrum

Vi har mer än 30 års erfarenhet av utredningar där vi bedömer inomhusmiljön. Våra utredningar består oftast av mätningar av olika parametrar som har betydelse för människans upplevelse av inomhusmiljön. Dessa mätresultat jämförs sedan med människornas upplevelser av inomhusmiljön.

För att komma till rätta med eventuella missförhållanden är det viktigt att sätta människan i centrum och utifrån individens upplevelse väga olika åtgärdsförslag till förbättring.

I de fall vi får i uppdrag att lösa ett miljörelaterat hälsoproblem är det vanligt att vi arbetar med avancerad mätteknik, luftanalyser samt enkäter och intervjuer.