Åtgärd

Radon kan ha en eller flera källor. För att välja rätt saneringsåtgärder måste du veta varifrån radonet kommer. I vissa fall räcker det med en liten åtgärd för att sänka radonhalten. Ibland behöver du kombinera flera olika åtgärder.

På Svensk Radonförenings hemsida kan du söka efter företag som kan hjälpa till med mätning, besiktning och åtgärder när det handlar om radon. Mer information finns via länk i ”Relaterad information”.

Om radonet kommer från byggnadsmaterialet

Öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Väggar med blåbetong kan tätas med radontapet eller puts. Ska du renovera kan du samtidigt ta in ett företag som byter ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande.

Om radonet kommer från marken

Täta sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion. Räcker inte det kan du skapa ett undertryck under huset så att markluften inte sugs in. Det finns olika metoder för det, bland annat radonsug och radonbrunn. Kombinera eventuellt med att förbättra byggnadens ventilation. Tänk dock på att tekniska system för sanering alltid behöver underhållas.

Om radonet kommer från hushållsvattnet

I de flesta fall räcker det med att installera en radonavskiljare. Genom att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare försvinner en stor del av radonet.

Boverket har tagit fram broschyren ”Åtgärder mot radon i bostäder” som innehåller information om vad radon är och hur du kan åtgärda radon i en bostad.

Relaterad information på Boverket
%d bloggare gillar detta: