Energiberäkningar

Vi hjälper dig när du behöver en energiberäkning
  • Energiberäkning på din villa eller tillbyggnad är ett krav när du ansöker om bygglov eller skickar in en bygganmälan till kommunen.
  • Vi utför alltid våra energiberäkningar enligt Boverkets byggregler för beräkning av byggnaders energiprestanda.
  • Vi hjälper dig med energiberäkningar av nybyggnation av villa, fritidshus och attefallshus samt för tillbyggnad av villa och övriga byggnader.
  • Vi gör även energibalansberäkning vid ändring av tekniska installationer och ändrad användning eller inredning av vind.
  • Vi kan även hjälpa dig med lönsamhetsberäkningar om du ska tilläggsisolera, installera solceller eller värmepumpar.
%d bloggare gillar detta: