Energideklarationer

Huvudsyftet med en energideklaration är att minska energianvändningen i byggnaden. Energideklarationen beskriver hur effektivt ditt hus är ur energisynpunkt och ger åtgärdsförslag för en mer effektiv energianvändning och bättre inomhusmiljö.

Vi är ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra energideklarationer

En energideklaration speglar byggnadens energiförbrukning. För att få ett jämförbart mått på energiförbrukningen redovisas resultatet i form av förbrukning/kvadratmeter och år. Vi på MEKKAB utför alltid energideklaration med besök på plats.

Under eldningssäsongen dokumenteras byggnaden med värmekamera för att vi ska få en bild över statusen på byggnadens klimatskärm, det vill säga ytterväggar, tak och grund. Förutom klimatskärmen kontrollerar vi energiförbrukningen för pumpar, fläktar och belysning för att se vilken betydelse dessa installationer har för byggnadens totala energiförbrukning.

För att energideklarationen ska vara en värdehandling lämnar MEKKAB alltid åtgärdsförslag där det framgår vad olika förändringar i klimatskärmen eller installationerna innebär för byggnadens energiprestanda.

Få koll på energianvändningen 

Med en energideklaration får du en översikt av energianvändningen i ditt hus och vilka åtgärder du kan vidta för att minska energianvändandet. Energideklarationen ger även möjlighet till jämförelse med liknande byggnader och innehåller råd och rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder, utan att försämra inomhusmiljön.

Vid en energideklaration besiktigar vi byggnaden och dess tekniska system för värme, ventilation och kyla. Vi mäter också upp byggnadens uppvärmda yta A-temp och samlar in uppgifter för värme-, el- och vattenförbrukning. I deklarationen finns även upplysningar om undersökningar av ventilationskontroll och radon.

Energideklarationen utgör ett underlag för att söka bidrag eller statligt stöd för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder.

EU:s direktiv om att minska och begränsa koldioxidutsläppen gav upphov till Lagen om energideklaration för byggnader (2006:985). Sveriges energimål är att minska energianvändning med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050, i förhållandet till användningen 1995.

Fördelar med att utföra en energideklaration
  • Få en statuskontroll av byggnadens klimatskal
  • Få ett underlag för budgetering av förebyggande underhåll
  • Utred kostnadseffektiva åtgärder för att minska energibehovet för uppvärmning och fastighet
  • Få förslag på andra uppvärmningsformer som sänker byggnadens CO2-påverkan
%d bloggare gillar detta: