Energiutredningar

Energiutredningar för byggnader kan dels utföras för befintliga hus men även i samband med projektering av nya byggnader. När det gäller befintliga hus har vi stor hjälp av vår avancerade värmekamera med tillhörande bildbehandlingsprogram.
De värmebilder som vi tar ute i fält kan sedan bearbetas i våra datorer för att bestämma värden och luftläckage i klimatskärmen. Det vill säga byggnadens ytterväggar, tak och grund. Våra energiutredningar omfattar även analyser av värmeväxlare för återvinning samt de olika installationernas energieffektivitet.

När du bygger ett nytt hus eller om du avser att miljöklassa ett nybygge har vi avancerade beräkningsprogram för att i förväg beräkna energiförbrukningen i byggnaden. I dessa program väger vi även in betydelsen av solinstrålning, personvärme och värmetillskott från spillvatten.

%d bloggare gillar detta: