Inomhusmiljöutredning

Mer än 30 års erfarenhet med människan i centrum

Vi har lång erfarenhet av utredningar där vi bedömer inomhusmiljön. Våra utredningar består oftast av mätningar av olika parametrar som har betydelse för människans upplevelse av inomhusmiljön. Dessa mätresultat jämförs sedan med människornas upplevelser av inomhusmiljön.

För att komma till rätta med eventuella missförhållanden är det viktigt att sätta människan i centrum och utifrån individens upplevelse väga olika åtgärdsförslag till förbättring.
I de fall vi får i uppdrag att lösa ett miljörelaterat hälsoproblem är det vanligt att vi arbetar med avancerad mätteknik, luftanalyser samt enkäter och intervjuer.

Sund innemiljö är nödvändig för hälsan

Den största delen av vår tid tillbringar vi inomhus – i hemmet, på jobbet och i skolan för att ta några exempel. Studier visar att vi tillbringar 85-90 procent av vår tid inomhus.
En sund innemiljö är nödvändigt för hälsan och för att vi ska kunna prestera bra både på jobbet och hemma. Samtidigt är det flera faktorer som påverkar innemiljön: fukt, mikroorganismer, kemiska föroreningar, partiklar, ventilation och den termiska komforten.

Bred kunskap om fukt och inomhusmiljö

MEKKAB har lång erfarenhet av att ställa en korrekt diagnos på en byggnad och varje år utför vi ett stort antal utredningar av olika slag. Den breda kunskapen om fukt, i kombination med detaljkunskap om radon och andra ämnen gör att vi kan hantera de flesta frågor som rör inomhusmiljön. 

Huvudvärk, rinnande ögon, torr luft

I vissa fall är det uppenbart att något är fel eller skadat i byggnaden men andra gånger är det inte lika uppenbart. I de fallen är det ofta brukarna i fastigheten som reagerar med diffusa problem som huvudvärk, rinnande ögon och/eller näsa, upplevelse av torr luft etc. När den här typen av ohälsa uppträder hjälper vi er att ta reda på orsaken och hur stor utbredningen är. 

Systematisk innemiljöutredning

Vår utredningsmetodik är systematisk och väl utprövad. Först förbereder vi arbetet genom att definiera uppdraget, och vi studerar befintlig dokumentation som till exempel ritningsunderlag. Sedan besiktigar vi byggnaden på plats och intervjuar brukare med flera. Då gör vi en okulär kartläggning, fuktindikeringar och observerar byggnaden. När det behövs gör fuktkonsulten mätningar på plats, tar ut materialprover som analyseras i vårt eget laboratorium eller hos ett specialiserat analysföretag och ibland krävs även teoretiska beräkningar. All fakta från utredningen analyseras och därefter utarbetar vi ett åtgärdsförslag.

Enkätundersökning bland brukarna

Om bakgrunden till utredningen är att brukarna reagerar på inomhusmiljön så lägger vi en större tonvikt på brukarna. När det behövs gör vi enkätundersökningar bland brukarna för att få en kompletterande bild av problemen i inomhusmiljön.

%d bloggare gillar detta: