OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Vi har arbetat med OVK-kontroller sedan 1991 då lagen om obligatorisk ventilationkontroll började tillämpas. På MEKKAB har vi ett flertal medarbetare som innehar behörighet för dessa kontroller.

Orsaken till att Sverige som enda land i Europa har stiftat en lag om ventilationskontroll finns att hämta i den iver att hushålla med energi som uppstod i samband med energikrisen på 1970-talet. Denna energispariver ledde till att många människor och byggnader blev sjuka, vilket vi nu vill se till att förhindra.

Vi föreslår aldrig en energisparåtgärd där man sänker luftflödet mer än vad som behövs för att upprätthålla en god luftväxling i förhållande till antalet personer som vistas i lokalerna.
I samband med våra OVK-kontroller undersöker vi samtidigt möjligheterna till att spara energi.

Regler för OVK

Kravet på OVK finns sedan 1991 och reglerna för OVK kan hittas i Boverkets regelsamling. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att OVK efterlevs och att besiktningsingenjören utför sitt arbete korrekt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL), förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Hur ofta ska OVK-besiktning genomföras?

Ventilationskontrollen genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.

Tidsintervaller för OVK-besiktning 
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation6 år
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilationendast kontroll för nybyggnad/nyinstallation 


S-ventilation
 = självdragsventilation
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning

%d bloggare gillar detta: