Torggatan 34, Sandviken, 811 39

Energi


Energideklarationer

Vi är ett ackrediterat kontrollorgan för att utföra energideklarationer

En energideklaration speglar byggnadens energiförbrukning. För att få ett jämförbart mått på energiförbrukningen redovisas resultatet i form av förbrukning/kvadratmeter och år. Vi på MEKKAB utför alltid energideklaration med besök på plats.

Under eldningssäsongen dokumenteras byggnaden med värmekamera för att vi ska få en bild över statusen på byggnadens klimatskärm, det vill säga ytterväggar, tak och grund. Förutom klimatskärmen kontrollerar vi energiförbrukningen för pumpar, fläktar och belysning för att se vilken betydelse dessa installationer har för byggnadens totala energiförbrukning.

För att energideklarationen ska vara en värdehandling lämna MEKKAB alltid åtgärdsförslag där det framgår vad olika förändringar i klimatskärmen eller installationerna innebär för byggnadens energiprestanda.

Energiutredningar

Vi tar hjälp av vår avancerade värmekamera

Energiutredningar för byggnader kan dels utföras för befintliga hus men även i samband med projektering av nya byggnader. När det gäller befintliga hus har vi stor hjälp av vår avancerade värmekamera med tillhörande bildbehandlingsprogram.

De värmebilder som vi tar ute i fält kan sedan bearbetas i våra datorer för att bestämma -värden och luftläckage i klimatskärmen, Det vill säga byggnadens ytterväggar, tak och grund. Våra energiutredningar omfattar även analyser av värmeväxlare för återvinning samt de olika installationernas energieffektivitet.

När du bygger ett nytt hus eller om du avser att miljöklassa ett nybygge har vi avancerade beräkningsprogram för att i förväg beräkna energiförbrukningen i byggnaden. I dessa program väger vi även in betydelsen av solinstrålning, personvärme och värmetillskott från spillvatten.